Za inicijalno preuzimanje dodijeljenih OIB-ova, poduzetnici mogu pomoću aplikacije poslati popise postojećih identifikatora pravnih i fizičkih osoba koje vode u svojim sustavima na uparivanje sa OIB sustavom.

 


1. Ulazni podaci

Struktura sloga tekstualne datoteke treba sadržavati postojeće identifikatore koje korisnik vodi u svim svojim službenim evidencijama.
U svrhu eventualnog lakšeg povezivanja podataka iz vlastitih internih evidencija s dostavljenim OIB-om, u ulaznom slogu predviđen je i prihvat oznake (šifre) pripadne evidencije za određeni postojeći identifikator (MBG, MB, MBS). Ovaj podatak nije obvezan za unos, ne provjerava se i omogućuje svakom korisniku upis najprikladnije oznake. Neovisno o korištenju ove mogućnosti, u strukturi sloga treba poštivati predviđeni prostor za ovo polje.Struktura naziva i sloga ulazne datoteke

NAMJENA Ulazna datoteka s podacima o postojećim identifikatorima
Naziv datoteke xxxxxxxxxxxxx.txt     (proizvoljan naziv - duljina 13)
Duljina sloga 16
Pojašnjenje tablice Kolona 'Tip': C=character
RED. BR.
PODATAK
TIP
POČETAK POLJA
DULJINA
NAPOMENA
1.
Interna oznaka
korisnikove evidencije
C
1
3
Podatak nije obvezan i ne provjerava se. Ako se ne koristi, upisuje se blank ili '000'
2.
MB/MBG/MBS
C
4
13
MB pravne osobe ili MBS pravne osobe ili MBG fizičke osobe ili sistemski broj Porezne uprave.
Upisuje se s vodećim lijevim nulama u ukupnoj dužini 13 znamenaka
 


2. Izlazni podaci

Rezultat obrade je datoteka uređenih parova: stari identifikator - OIB


Struktura naziva i sloga izlazne datoteke

NAMJENA Dostava parova stari identifikator - OIB
Naziv datoteke 9999999999999_RBR.txt    (matični broj sa vodećim nulama_redni broj - duljina 13)
Duljina sloga 32
Pojašnjenje tablice Kolona 'Tip': C=character
RED. BR.
PODATAK
TIP
POČETAK POLJA
DULJINA
NAPOMENA
1.
Interna oznaka
korisnikove evidencije
C
1
3
Podatak je identičan onome iz ulaznog sloga
2.
Excel delimiter
C
4
1
 ';' za konverziju u excel datoteku
3.
MB/MBG/MBS/
C
5
13
Podatak je identičan onome iz ulaznog sloga
4.
Excel delimiter
C
18
1
 ';' za konverziju u excel datoteku
5.
OIB
C
19
11
OIB
6.
Excel delimiter
C
30
1
 ';' za konverziju u excel datoteku
7.
Status OIB-a
C
31
2
'01' - aktivan OIB
'02' - deaktivirani OIB

VAŽNO!
Neupareni stari identifikatori ostaju u istoj datoteci, samo s praznim poljem na mjestu predviđenom za OIB i status OIB-a.

Datoteke se mogu preuzeti istom aplikacijom kao i za predaju podataka.

Datoteke s uređenim parovima formiraju se obradom svih zaprimljenih datoteka tijekom dana. Na raspolaganju za preuzimanje će biti nakon primitka uplate na žiro-račun za obavljenu uslugu uparivanja. Uplata se vrši na temelju računa koji će biti poslan mailom odmah nakon obrade kao i poštom.

Cijene za obavljenu uslugu uparivanja formirat će se na bazi priložene tablice:

jedinična cijena ili paušal
(bez PDV-a)
broj uparenih
slogova od
broj uparenih
slogova do
paušal  500,00 kn
1
500
0,8 kn za svaki upareni OIB
501
1.000
0,7 kn za svaki upareni OIB
1.001
5.000
0,6 kn za svaki upareni OIB
5.001
10.000
0,5 kn za svaki upareni OIB
10.001
20.000
0,4 kn za svaki upareni OIB
20.001
30.000
0,3 kn za svaki upareni OIB
30.001
40.000
0,2 kn za svaki upareni OIB
40.001
50.000
0,1 kn za svaki upareni OIB
50.001
100.000
paušal 30.000,00 kn
100.001
1.000.000

Cijena se formira za svaku uparenu datoteku putem cjenovnih razreda na način da s brojem slogova jedinična cijena pada. Obračunavaju se samo upareni OIB-ovi. Paušal se naplaćuje za datoteke do 500 slogova 500,00 kn, te za datoteke s više od 100.000 slogova 30.000,00 kn. Za ostali broj slogova obračun se radi prema cjenovnim razredima.

U jednoj datoteci je moguĉe predati maksimalno 1.000.000 slogova.

Primjeri:
1.
300 slogova  cijena=500,00 kn
2.
500 slogova cijena=500,00 kn
3.
2000 slogova  cijena=500,00+(500*0,8)+(1000*0,7) = 1.600,00 kn
4.
10.000 slogova cijena=500,00+(500*0,8)+(4000*0,7) +(5000*0,6)= 6.700,00 kn
5.
110.000 slogova cijena=30.000,00 kn

Za sve eventualne probleme prilikom korištenja aplikacije možete se javiti na mail adresu Helpdesk@apis-it.hr